Tesla CO2 uitstoot berekenen

Deze calculator is gemaakt op basis van het rapport CE Delft – STREAM personenvervoer 2014 v1.1 en op basis van de lijst emissiefactoren, zie ook de tabellen hieronder.

Er wordt uitgegaan van 0,355 kg CO2 bij het opwekken van elektriciteit. Je mag uitgaan van deze emissie omdat de oorsprong van de stroom onbekend is. Indien je energielabel vermeldt hoeveel gram CO2 per kilowatt-uur of watt-uur bekend is, kan je de waarde aanpassen.

Om te weten hoeveel CO2 je Tesla uitstoot, hebben we je lifetime average nodig. Je lifetime average kan je vinden in de odometer van je Tesla. Voer hem in en druk op ‘Calculate’.
g/Wh

Wh/km

km

gram

keer zo schoon als een benzine auto


 

Elektriciteit

Voor de vergelijking met de uitstoot van CO2 bij een auto, is uitgegaan van de volgende tabel en is er gekozen voor 0,224 kg/km CO2 uitstoot:

Tabel CO2 personenautos

WTW = Well to Wheel (Om de gehele keten aan te geven)

TTW = Tank to Wheel (Om de emissie van het voertuig te duiden)

WTT = Wheel to Tank (Om de emissie van de productie aan te geven)

Delen:
Share